Týdenní plány

Týdenní plán na 20.11 až 24.11.2017

Milé děti,

pomalu se nám blíží vyhodnocení jednotlivců za první čtvrtletí. Máte mezi sebou několik favoritů na výhru, tak jsem zvědavá, jak to celé nakonec dopadne. Zároveň s tím budeme vyhodnocovat další kolo týmů. Kdo nakonec bude tahat z kouzelné krabice?

V českém jazyce budeme nadále opakovat vyjmenovaná slova. Máme za sebou již slova po B, L, M a nyní zopakujeme slova po P. V matematice budeme nadále pokračovat v počítání do 10 000. Čeká nás písemné sčítání a odčítání a písemné násobení do 10 000. Doma si zopakujte zaokrouhlování na tisíce a stále si také opakujte dělení se zbytkem. Blíží se opět doba, kdy ho budete potřebovat. Další týden na vás čeká písemné dělení se zbytkem. Ve vlastivědě jsme se dostali nakonec kapitoly a proto vás bude v příštím týdnu čekat její písemné opakování. Předchozí kapitola nedopadla úplně nejlíp. Pokud si tedy budete chtít někdo známku opravit, je možné se domluvit na opravném zkoušení. V úterý tedy celou kapitolu zopakujeme a ve čtvrtek, pokud nám bude přát počasí, půjde na vycházku do okolí. V přírodovědě budeme dál probírat ekosystém. V přírodovědě si opakujte živou a neživou přírodu. Je možné, že vám dám pár otázek, zda jste tuto látku nezapomněli J

Ve středu 22.11 budeme opět od 13.00 do 13.45hodin s dívkami nacvičovat vánoční vystoupení. A také budeme mít hotový první výrobek na vánoční trhy. Ve středu bychom měli jeho výrobu dokončit.

Narozeniny v tomto týdnu slaví Péťa Maryska (23.11). Přejeme vše nejlepší! :-)

Úspěšný týden vám přeje

Vaše paní učitelka Jitka


Úkoly:

Ma - na úterý 21.11. vypracuj v PS str. 16/5, na čtvrtek 23.11 vypracuj do domácího sešitu přepiš a vypočítej příklady z učebnice na str.34/5

ČJ - na úterý 21.11 vypracuj v PS str. 23/13, na středu 22.11 napiš do domácího sešitu z učebnice str. 33/3, na čtvrtek 23.11 - vypracuj v PS str. 24/16

- na úterý 21.11 - vypracuj v PS str. 10/3

VL - na úterý 21.11 - vypracuj v PS str. 9/7,6

AJ - na pátek 24.11 - vypracuj v PS str. 23/5 (skupina p. uč. Manželové)

Učivo:

ČJ - vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S a příbuzná slova - učivo z učebnice ze strany 22 - 30

Ma - písemné sčítání a odčítání do 10 000, písemné násobení do 10 000, opakujeme zaokrouhlování na tisíce a dělení se zbytkem - učivo z učebnice ze strany 23 - 38

Geo - rovina, rovinné útvary - učivo z učebnice str. 13

Pr - ekosystém - učivo z učebnice str. 18-26

VL - opakování kapitoly Orientace v krajině - učivo z učebnice str.

AJ - Unit 8 - I like chocolate - učebnice str. 22 - 23


Rodiče:

  • děti, které se fotily, si od čtvrtka 16.11 mohou vyzvedávat u paní ekonomky hotové vánoční fotografie. Cena za sérii je 290,- Kč.
  • moc děkuji všem rodičům za sběr starého papíru, pet víček, sponzorské dary na adventní kalendář, paní Dosedělové za adventní věnec a paní Čermákové za sukýnky na taneční vystoupení
  • připravte, prosím, dětem do školy na 1.12 jednu dlouhou podepsanou punčochu. Zároveň bych Vás chtěla požádat, pokud máte někdo možnost věnovat nám do třídy několik kousků uhlí, brambor, ovoce (pomeranče, mandarinky...), buráky apod., moc Vám za to budu vděčná. Ráda bych s dětmi udělala ve třídě nadílku od Barborky. Na předání se můžeme domluvit v týdnu od 27.11 do 1.12. Děkuji