Týdenní plány

Týdenní plán na 18.6 až 24.6.2018


Milé děti,

tak už opravdu jdeme do finále. Máme před sebou poslední dva týdny a potom už hurá na prázdniny!!!

Tento týden je zároveň posledním týdnem, kdy se rozhoduje o tom, co budete mít za známky na vysvědčení. Je hrozná škoda, že někteří, před koncem školního roku, přestali plnit své školní povinnosti a mohou si tak zhoršit svůj prospěch. Ve čtvrtek 21. června se známky kompletně uzavírají.

V přírodovědě si ještě v úterý napíšete závěrečnou písemnou práci. 

Hezky týden :-)

Učivo

ČJ - shoda podmětu s přísudkem + opakování

Ma - aritmetický průměr

Pr - opakování

VL - Husité

AJ - Unit 26


Rodiče:

  • v tomto týdnu Vám pošlu po dětech vyúčtování za školu v přírodě
  • 25.6 - přebor ve skoku vysokém
  • 26.6 - den v přírodě
  • 27.6 - výměna učebnic
  • 28.6 - fotbal
  • 29.6 - vysvědčení (konec nejpozději v 8,55 hodin).
  • tento týden se uzavírají známky - 21. června